Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 2, 2017

Hur är det att ha massor med syskon men inga barn själv, att ha flyttat 24 ggr på 15 år och att vara Big in Japan? Underbara sångerskan och konstnärinnan Meja berättar.