Preview Mode Links will not work in preview mode

May 28, 2017

Far och son diskuterar otroligt olämpliga skämt dragna för Benny Andersson, att leva i nykterhet, att det skiljer 32 år mellan yngsta och äldsta barnet, familjehemligheter, otillräckligheten som förälder och mycket mer. 


May 21, 2017

Radiolegenden Jesse Wallin har två barn från två äktenskap... men med en och samma kvinna. Flummigt? Ja, lite faktiskt.


May 14, 2017

Josefin Crafoord berättar om hur det är att bli mamma vid tidig ålder, hur det är att växa upp på en gård och hur det är att ha två barn med två pappor. Hon har även en lite annorlunda och spännande syn på barnuppfostran. 


May 7, 2017

Hur hanterar du ett trotsigt barn? Det är ju bara att göra på samma sätt som när man kör krishantering på större företag. Busenkelt! Mentalisten Henrik Fexeus förklarar det närmare.