Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 18, 2017

Trollkarlen, programledaren och barnboksförfattaren Daniel Karlsson berättar om hur barnböcker kommer till samt vilka som är bra och dåliga. Hur ska man prata och skriva till barn egentligen? Vad är ett bra barnprogram? Svaren får du här!