Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 11, 2017

TV-läkaren och skådespelaren Eric Rydman berättar om vad man ska tänka på när det kommer till barnens hälsa, om man ska vara orolig eller inte och vilka vaccin man bör och inte bör ta. Några små sidospår från våra glansdagar som såpaskådisar får du höra också.