Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 4, 2017

Skådespelaren Göran Gillinger berättar om hur det är att vara skådespelande trebarnspappa, hur det är att ha barn med olika mammor och om att vara en pinsam förälder.