Preview Mode Links will not work in preview mode

May 28, 2017

Far och son diskuterar otroligt olämpliga skämt dragna för Benny Andersson, att leva i nykterhet, att det skiljer 32 år mellan yngsta och äldsta barnet, familjehemligheter, otillräckligheten som förälder och mycket mer.