Preview Mode Links will not work in preview mode

May 14, 2017

Josefin Crafoord berättar om hur det är att bli mamma vid tidig ålder, hur det är att växa upp på en gård och hur det är att ha två barn med två pappor. Hon har även en lite annorlunda och spännande syn på barnuppfostran.