Preview Mode Links will not work in preview mode

May 7, 2017

Hur hanterar du ett trotsigt barn? Det är ju bara att göra på samma sätt som när man kör krishantering på större företag. Busenkelt! Mentalisten Henrik Fexeus förklarar det närmare.